Alle onderwerpen
op Studira

Met Studira oefent jouw kind met rekenen en taal binnen door jou gestelde doelen.
Binnen elk vak bieden we meerdere onderwerpen aan.

Hieronder vind je alle onderwerpen die geoefend kunnen worden op Studira.

Rekenen

Redactiesommen basis
Welke som hoort bij het verhaal?, Stappenplan redactiesommen, Rekenwoordenschat

Redactiesommen oefenen
Redactiesommen mix, Redactiesommen over breuken, Redactiesommen over temperatuur, Redactiesommen over procenten, Redactiesommen over grote getallen

Redactiesommen gevorderd
Redactiesommen met getallen, Redactiesommen met meten en meetkunde, Redactiesommen met verhoudingen, Redactiesommen met verbanden

Automatiseren
Automatiseren mix, Splitsen, Optellen, Aftrekken

Kommagetallen
Kommagetallen mix, Kommagetallen optellen en aftrekken, Kommagetallen vermenigvuldigen, Kommagetallen delen, Kommagetallen mix, Kommagetallen optellen, Kommagetallen aftrekken

Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken mix, Aftrekken, Optellen

Tafels
Tafels 1 tot 5 en 10, Tafels van 6, 7, 8, 9, Tafels mix, Deeltafels, Tafels van 11, 12, 15

Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen, Delen, Vermenigvuldigen en delen mix

Breuken
Breuken mix, Breuken getallenlijn, Breuken vergelijken, Breuken vereenvoudigen, Breuken gelijknamig maken, Breuken en kommagetallen

Cijferen
Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen

Geld
Geld aftrekken, Geld vermenigvuldigen, Geld delen, Geld, Geld optellen

Getallen basis
Cijferdictee, Hele getallen , Getallenlijn, Verder tellen en terugtellen, Romeinse cijfers

Rekenen met breuken
Rekenen met breuken mix, Breuken optellen, Breuken aftrekken, Breuken vermenigvuldigen, Breuken delen

Rekenen met de rekenmachine
Rekenen met de rekenmachine

Schatten
Schatten mix, Afronden, Optellen en aftrekken, Vermenigvuldigen en delen

Klokkijken en kalender
Kalender, Klokkijken mix, Digitale klok, Analoge klok

Meten, gewichten, inhoud
Meten mix, Inhoud, Lengte, omtrek en oppervlakte, Referentiematen

Metriek stelsel
Metriek stelsel mix, Lengtematen omrekenen, Gewicht omrekenen, Oppervlakte omrekenen, Inhoud omrekenen

Ruimtelijk rekenen
Plattegrond en standpunt, Vormen en figuren, Spiegelbeeld

Grafieken, tabellen en diagrammen
Grafieken, tabellen, diagrammen mix

Procenten en breuken
Korting, Berekenen van het deel, Verhoudingen en verbanden mix, Rekenen met procenten, Breuken en procenten, Rekenen met breuken

Verhoudingstabel
Afstand, tijd, snelheid, Basis, Procenten, Wat is de schaal?, Prijzen omrekenen

Taal

Begrijpend lezen basis
Tekstsoorten herkennen, Basisbegrippen, Tekstdoelen herkennen, Woordenschat

Begrijpend lezen oefenen
Woordenschat, Betogende teksten, Fictieve teksten, Amuserende teksten, Instructies, Informatieve teksten, Oproepen

Begrijpend lezen gevorderd
Interpreteren, Samenvatten, Opzoeken

Spelling
Spelfouten herkennen, Spelling mix, Dictee, Werkwoorden, Niet-werkwoorden

Grammatica
Trappen van vergelijking, Voegwoorden, Zinsbouw, Rijmen, Zinsontleding, Voor en over voorzetsels, Afkortingen, Hoofdletters en leestekens, Afbreekregels, Zinsontleding, Klemtoon, Woordsoorten, Directe en indirecte rede

Betekenis van het woord:
Letterlijk of figuurlijk, Woorden in een zin, Spreekwoorden en gezegdes, Passend taalgebruik

Context van het woord
Context van het woord โ€“ mix, Synoniemen en tegenstellingen, Woorden in de goede volgorde, Vul het rijtje woorden aan

Oefenen met de doorstroomtoets

Lezen
Interpreteren, Woordenschat, Begrijpend lezen, Samenvatten, Opzoeken

Rekenen
Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden

Schrijven
Schrijffouten verbeteren

Taalverzorging
Spelling niet-werkwoorden, Spelling werkwoorden, Interpunctie

Lezen
Interpreteren, evalueren en samenvatten, Techniek & woordenschat, Opzoeken, Begrijpend lezen

Rekenen
Meten & meetkunde, Verbanden, Getallen, Verhoudingen

Taalverzorging
Werkwoordspelling, Niet-werkwoordspelling, Hoofdletters en leestekens


Start nu met
doelgericht oefenen

Optellen
Grammatica
Studievaardigheden
Toetsoefeningen

Met Studira maken kinderen in groep 6, 7 en 8 grote vooruitgang op rekenen, taal en toetsen.