Alle onderwerpen
op Studira

Met Studira oefent jouw kind met rekenen en taal binnen door jou gestelde doelen.
Binnen elk vak bieden we meerdere onderwerpen aan.

Hieronder vind je alle onderwerpen die geoefend kunnen worden op Studira.

Rekenen

Redactiesommen

Welke som hoort bij het verhaal?
Stappenplan redactiesommen
Rekenwoordenschat

Redactiesommen mix
Redactiesommen over breuken
Redactiesommen over temperatuur
Redactiesommen over procenten
Redactiesommen over grote getallen

Redactiesommen met getallen
Redactiesommen met meten en meetkunde
Redactiesommen met verhoudingen
Redactiesommen met verbanden

Hoofdrekenen

Splitsen en sommen tot 20
Optellen snel hoofdrekenen
Aftrekken snel hoofdrekenen
Vermenigvuldigen snel hoofdrekenen
Delen snel hoofdrekenen
Automatiseren mix

Kommagetallen delen
Kommagetallen mix

Optellen
Aftrekken
Optellen en aftrekken mix

Tafels 1 tot 5 en 10
Tafels van 6, 7, 8, 9
Tafels van 11, 12, 15
Tafels mix
Deeltafels

Vermenigvuldigen
Delen
Vermenigvuldigen en delen mix

Getallen

Breuken mix
Breuken getallenlijn

Cijferend optellen
Cijferend aftrekken
Cijferend vermenigvuldigen
Cijferend delen

Rekenen met geld mix

Cijferdictee
Hele getallen mix
Verder tellen en terugtellen

Rekenen met breuken mix

Rekenen met de rekenmachine

Schatten mix
Afronden

Meten en maten

Analoge klok
Digitale klok
Kalender en de datum
Klokkijken mix

Meten mix
Lengte, omtrek en oppervlakte

Metriek stelsel mix
Gewicht omrekenen

Plattegrond en standpunt
Vormen en figuren

Verhoudingen en verbanden

Grafieken, tabellen, diagrammen mix

Verhoudingen en verbanden mix
Rekenen met procenten

Verhoudingstabel basis

Taal

Begrijpend lezen

Basisbegrippen begrijpend lezen
Tekstsoorten herkennen
Tekstdoelen herkennen
Woordenschat in teksten

Informatieve teksten lezen
Amuserende teksten lezen
Oproepen lezen
Instructies lezen
Betogende teksten lezen
Fictieve teksten lezen

Interpreteren van teksten
Opzoeken in teksten
Samenvatten van teksten

Spelling en grammatica

Verleden tijd
Werkwoordspelling mix
Regelwoorden dictee
Weetwoorden dictee
Spelling niet-werkwoorden

Hoofdletters en leestekens
Zinsontleding
Woordsoorten
Schrijffouten verbeteren

Woordenschat

Letterlijk of figuurlijk?
Spreekwoorden en gezegdes
Woordenschat mix

Synoniemen en tegenstellingen
Vul het rijtje woorden aan
Woorden in de goede volgorde

Oefenen met de doorstroomtoets

Cito

Begrijpend lezen
Techniek en woordenschat
Interpreteren
Opzoeken
Samenvatten

Spelling niet-werkwoorden
Spelling werkwoorden
Hoofdletters en leestekens

Getallen
Meten en meetkunde
Verhoudingen
Verbanden

IEP, Route8 of andere toets

Techniek & woordenschat
Begrijpend lezen
Opzoeken
Interpreteren, evalueren en samenvatten

Werkwoordspelling
Niet-werkwoordspelling
Hoofdletters en leestekens

Getallen
Meten & meetkunde
Verhoudingen
Verbanden


Start nu met
doelgericht oefenen

Optellen
Grammatica
Studievaardigheden
Toetsoefeningen

Met Studira maken kinderen in groep 6, 7 en 8 grote vooruitgang op rekenen, taal en toetsen.